Polityka prywatności i cookies
1. W przypadku przekazania danych przez Klienta, AdRate Sp z o.o przetwarza je w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowej przez AdRate Sp. z o.o. oraz Partnerów współpracujących z AdRate, celem udzielenia informacji o produktach i usługach AdRate i Partnerów współpracujących .

2. Klient ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawienia. Klient który zamierza poprawić swoje dane osobowe, względnie odwołać zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, powinien wysłać rezygnację pocztą na adres AdRate lub e-mail na rezygnacja@adrate.pl podając w treści dane umożliwiające identyfikację, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

3. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu Adrate.pl (dalej jako: ,,Serwis") są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem Serwisu chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.

5. AdRate Sp. z o.o. informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym Serwisie oraz w serwisach zlinkowanych z tym Serwisem nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług. Dane te mają charakter informacyjny.

6. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje wykorzystujące formularze internetowe, umieszczone w Serwisie, nie mają charakteru poufnego oraz że AdRate  Sp. z o.o. zbiera w sposób automatyczny (przy wykorzystaniu tzw. cookies) informacje o użytkownikach, nie posiadające charakteru danych osobowych.

7. W odniesieniu do plików cookies, informujemy, że w Serwisie mogą być wykorzystane:
a) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
d) pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego Serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z AdRate Sp. z o.o. reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

9. Wszelkie prawa do zawartości stron Serwisu są zastrzeżone. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do AdRate Sp. z o.o. oraz do Klientów lub Partnerów AdRate Sp. z o.o.